امام خميني ره  مهم اين است كه خدمتگذار مردم باشيم
 
 

سيستم دريافت صورتحساب كشتي و كالا مشتريان  
« اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان بندر امام خميني(ره »


:راهنماي استفاده از سيستم
  مشتري گرامي جهت استفاده ازاين سيستم مي بايست ابتدا يوزر وسپس پسورد خود را وارد نماييد بعد از آن مي بايست نوع اطلاعاتي را كه مي خواهيد دريافت كنيد مشخص نماييد .كه عبارتند از
الف- مشاهده صورت حساب: اين انتخاب به شما امكان مي دهد كه اطلاعات صورت حساب خود را به صورت ريز مشاهده كنيد 
ب- دريافت فايل صورت حساب: با اين انتخاب مي توان درصورتي كه مدير سيستم فايل صورت حساب را در سايت قرار داده باشد از سايت برداشت كنيد و به صورت فايل در سيستم خود نگهداري نماييد
در قسمت بعد سالي را كه نياز داريد مشاهده كنيد را انتخاب نماييد وسپس با فشردن دگمه تاييد وارد سيستم گرديد

" اين سيستم كه يكي از اهداف مالي اين اداره كل مي باشد كه بنا به درخواست معاونت اداري مالي با همكاري اداره آمار وانفور ماتيك از معاونت طرح وتوسعه صورت پذيرفت" "با همكاري اداره آمار وانفورمايك و تبادل اطلاعات الكترونيكي و اداره مالي "

"WWW.KHOMEINIPORT.COM"


       

كلمه عبور   
رمز
سال

1396/05/29تاريخ امروز

          
توجه
     
  شماره تماس قسمت درآمد
                                         
        0652252-2170